Cars Mods - Условия за използване на сайта
this is my car ... this is my world

Условия за използване на сайта

Услугите на сайта CarsMods.Net може да се ползват от лица над 18 годишна възраст. 

Всяка цитирана в този уеб-сайт търговска марка, е притежание на респективния ѝ собственик. 

С ползването на услугите предоставени от CarsMods.Net Вие декларирате, че притежавате необходимите 
права за достъп и разпространение на желаното от Вас съдържание и съхранението му на Вашия компютър/устройство. 
Вие носите отговорност за спазването на тези условия.Сайтът не носи отговорност за качените и публикувани в него материали и публикации.

При регистрацията или анонимно влизане в сайта всеки потребител декларира, 
че е запознат, съгласен е и ще спазва установените правила.В случай, че не сте съгласни с правилата, моля не използвайте CarsMods.Net.

Сайтът CarsMods.Net не носи отговорност за изразените от потребителите мнения, публикации и каквито и да е било действия! 
CarsMods.Net не е администратор на лични данни и не изисква такива от своите потребители, освен при регистрация, когато потребителите доброволно предоставят такива, като сайтът гарантира, че не продава, разпространява и предоставя посочените данни.

CarsMods.Net може да предоставя статистика на базата на посещаемостта на сайта.

CarsMods.Net си запазва правото да променя общите правила по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, без допълнително да информира
потребителите.

CarsMods.Net не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на CarsMods.Net за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Ако сте съгласни с условията за използване на CarsMods.Net и желаете да станете член на "CarsMods.Net", необходимо е да попълните формата за регистрация  тук