this is my car ... this is my world

Условия за използване на сайта

Услугите на сайта CarsMods.Net може да се ползват от лица над 18 годишна възраст. 

Всяка цитирана в този уеб-сайт търговска марка, е притежание на респективния ѝ собственик. 

С ползването на услугите предоставени от CarsMods.Net Вие декларирате, че притежавате необходимите 
права за достъп и разпространение на желаното от Вас съдържание и съхранението му на Вашия компютър/устройство. 
Вие носите отговорност за спазването на тези условия.Сайтът не носи отговорност за качените и публикувани в него материали и публикации.

При регистрацията или анонимно влизане в сайта всеки потребител декларира, 
че е запознат, съгласен е и ще спазва установените правила.В случай, че не сте съгласни с правилата, моля не използвайте CarsMods.Net.

Сайтът CarsMods.Net не носи отговорност за изразените от потребителите мнения, публикации и каквито и да е било действия! 
CarsMods.Net не е администратор на лични данни и не изисква такива от своите потребители, освен при регистрация, когато потребителите доброволно предоставят такива, като сайтът гарантира, че не продава, разпространява и предоставя посочените данни.

CarsMods.Net може да предоставя статистика на базата на посещаемостта на сайта.

CarsMods.Net си запазва правото да променя общите правила по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, без допълнително да информира
потребителите.

CarsMods.Net не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на CarsMods.Net за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Ако сте съгласни с условията за използване на CarsMods.Net и желаете да станете член на "CarsMods.Net", необходимо е да попълните формата за регистрация  тук